PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA DŮCHODCŮ NÁCHOD úprava od 13.12.2021

NÁVŠTĚVNÍ DNY DD NÁCHOD JSOU OD ÚTERÝ DO NEDĚLE.
VSTUP DO BUDOVY DD POUZE PRO OSOBY, KTERÉ SE PROKÁŽOU POTVRZENÍM O ÚPLNÉM OČKOVÁNÍ NEBO O PROVEDENÉM NEGATIVNÍM COVID TESTU, PŘÍPADNĚ DOKLADEM O PRODĚLÁNÍ NEMOCI COVID19.
DOBA PLATNOSTI TESTŮ: U PCR TESTU 72 HODIN (3 DNY),
U ANTIGENNÍHO TESTU 24 HODIN (1 DEN).

DENNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ JE OMEZEN NA 30 OSOB.
Počet návštěvníků za jedním klientem jsou max. 2 osoby za den.
Doporučená doba jedné návštěvy u klienta je cca 1 hodina.

Návštěvu v DD lze jinak uskutečnit, pouze pokud předložíte písemné potvrzení:

 • o provedení RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který byl proveden nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy, nebo
 • o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který byl proveden nejpozději 24 hod. před zahájením návštěvy, nebo
 • o prodělání nemoci COVID-19 v době 180 a méně dnů přede dnem návštěvy, nebo
 • o aplikaci druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, nebo
 • o aplikaci dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní.

Jako doklad uznáváme například sms zprávu ze systému krajské hygienické stanice s ověřením vaší totožnosti, nebo potvrzení z aplikace TEČKA v mobilním telefonu.

Do budovy DD Náchod nebudou pracovníky COVID RECEPCE vpuštěni návštěvníci:

 • se zvýšenou teplotou nad 37°C,
 • bez řádných dokladů uvedených výše,   
 • bez předepsaných ochranných osobních pomůcek respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Po předložení a ověření uvedených dokladů vyplní a podepíše návštěvník na COVID recepci čestné prohlášení, ke kterému budou připojeny uvedené doklady nebo potvrzení o jejich předložení nebo ověření. Pracovník recepce ještě ověří totožnost návštěvníka, změří mu teplotu bezkontaktním teploměrem a zkontroluje osobní ochranné pomůcky s předepsanou funkční ochranou dýchacích cest – respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tyto ochranné pomůcky jsou návštěvníci DD povinni používat po celou dobu návštěvy a zajišťují si je sami na vlastní náklady. DD Náchod tyto ochranné pomůcky neposkytuje. Pracovník recepce zapíše příchod a vydá návštěvnickou kartu, kterou se návštěva prokáže na oddělení. Personál připraví klienta na setkání s návštěvou, vybaví jej rouškou a doprovodí ho do prostor určených pro návštěvy.
Návštěvy na pokojích u imobilních klientů, zdravotně nezpůsobilých návštěvu přijmout ve vyhrazených prostorech pro návštěvy, jsou povoleny po předchozí domluvě. Pokud bude dovršen celkový denní limit 30 návštěvníků, nebudou již další návštěvníci do budovy vpuštěni. Návštěvníkům, kteří přijdou po 16:30 hod., nebude vstup do budovy umožněn.

Prostory vymezené pro návštěvy:
Lůžková část oddělení zůstává po dobu návštěv uzamčena a pracovníky oddělení lze kontaktovat zvonkem u dveří.

 • Jídelny stará budova A (oddělení DZR) a venkovní prostory před starou budovou A.
 • Přízemí nové budovy B + přilehlé venkovní prostory – dvorek, altán a terasy (oddělení 2+3 DPS).
 • První podlaží nové budovy B + přilehlé venkovní prostory – terasu (oddělení 2+3 DPS).
 • Druhé podlaží nové budovy B (oddělení 2+3 DPS) + prostory knihovny v staré budově A (oddělení 2+3 DPS).
 • Třetí podlaží nové budovy B vestibul před ordinací lékaře a venkovní terasu (oddělení 2+3 DPS).

Návštěvníci klientů Domova důchodců jsou během své návštěvy v budově povinni:

 • prokázat se na oddělení návštěvnickou kartou vydanou na vstupní COVID recepci,
 • po dobu návštěvy klienta používat stále respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • používat desinfekci rukou při vstupu do budovy a v  kontaktní zóně během návštěvy u klienta, 
 • v rámci kontaktu s klientem dodržovat bezpečnou vzdálenost – odstup 2 metrů,
 • vyvarovat se přímého fyzického kontaktu s navštíveným klientem,
 • využívat k návštěvě pouze vymezené prostory a opustit budovu do 17:00 hodin,
 • po ukončení návštěvy odevzdat na recepci návštěvní kartu k zapsání odchodu.

Návštěvy mohou využívat pouze veřejná WC v přízemí staré budovy A a v posledním třetím podlaží v nové budově B.

Návštěvníkům klientů Domova důchodců je zakázáno: 

 • vstupovat do lůžkové části oddělení, pokojů, společných prostor, jídelen a koupelen oddělení,
 • vstupovat do budovy s dětmi mladšími 12 let a zvířaty,
 • kontaktovat během návštěvy jiné klienty, než bylo uvedeno do čestného prohlášení.

Vzhledem k režimově omezenému počtu návštěvníků je nutná rezervace návštěvy předem. Rezervaci je možné zajistit v návštěvní dny od 13:00 do 17:00 hod. na telefonním čísle COVID recepce 607 884 002 nebo přímo osobně na recepci.

V Náchodě dne 8.12.2021 Bc. Václav Voltr, ředitel DD Náchod

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

OD 13:00 DO 17:00 HOD
OD 13:00 DO 17:00 HOD
OD 13:00 DO 17:00 HOD
OD 13:00 DO 17:00 HOD
OD 13:00 DO 17:00 HOD
OD 13:00 DO 17:00 HOD

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz

images_foto_logo_kraj_hradec